Het idee achter SilvesterLodge


In de Antwerpse Kempen en vooral de grensstreek met Nederland is gelukkig nog heel wat natuur bewaard gebleven. Wij trachten hier een steentje toe bij te dragen door op kleine schaal aan natuurherstel te doen. Op de helft van het terrein werd 40-45 jaar geleden een monotoon sparrenbos aangeplant. Door het opwarmende klimaat gedijen sparren steeds minder goed in ons land en worden ze aangetast door schorskevers waarna ze langzaam afsterven. Zo ook op dit terrein. We besloten daarom bijna alle sparren te verwijderen en op de vrijgekomen, zandige ondergrond enkel soorten aan te planten die streekeigen zijn én typisch voor de heidelandschappen zoals Struikheide, Brem, Gaspeldoorn, Pijpenstrootje, Buntgras enz...Een ondiepe poel biedt in de moeraszone tevens plaats aan enkele soorten van natte heide zoals Dopheide en Witte Snavelbies. Op de overgangszone met het achterliggende landbouwgebied ontwikkelt zich een houtkant bestaande uit o.a. Hondsroos, Meidoorn, Sleedoorn en veel Braamstruiken. Verspreid over het terrein bieden allerlei types nestkasten plaats aan heel wat soorten broedvogels. In april-juni hoor en zie je hier ongetwijfeld bijvoorbeeld Bonte Vliegenvangers. Naast het huis broedt een Bosuil terwijl Steenuil en Torenvalk voorkomen op de overgang naar het landbouwterrein. De poel vormt een echte magneet voor tal van vogel- en libellensoorten, vooral op droge, warme en zonnige dagen.


Uniek concept: een eigen foto-locatie 

 

Natuurfotografie is erg populair...misschien ben jij of één van je reisgenoten ook wel een gepassioneerd fotograaf? Dan hebben we bijzonder goed nieuws, want in het terrein werd een heuse vogel-observatieplek geïntegreerd. Onzichtbaar voor de vele vogels en andere diersoorten kan je ze hier ongestoord en van erg dichtbij bekijken of fotograferen! Tevens werd hier een fraaie, natuurlijke poel aangelegd.